Tijdens een wederom goed bezochte DVSCC-jaarvergadering op de laatste dag van oktober zijn Ab en Yvonne van Egmond tot hun grote verrassing benoemd tot ereleden van de Dutch Vintage Sports Car Club. Voorzitter Ron van’t Schip opende de vergadering, dit keer in de werkplaats van garagebedrijf van Egmond vanwege coronabeperkingen, stipt om half twee en was al vrij snel bij agendapunt 4 aangekomen, normaal een standaard agendapunt ter vaststelling van de agenda. Ron verraste Yvonne en Ab met het verzoek om de vergadering te verlaten om in ieder geval buiten gehoorafstand even te wachten op het signaal om zich weer in de vergadering te vervoegen.

In hun afwezigheid meldde Ron aan de vergadering dat het bestuur zoals je dat noemt na ampele overwegingen het unanieme voorstel deed om Ab en Yvonne op grond van hun verdiensten voor de club te benoemen tot erelid. Een luid applaus was voldoende om dit voorstel te bekrachtigen, waarop Ab en Yvonne terugkeerden in de vergadering. De voorzitter hield bij beiden de spanning erin door pas bij agendapunt 8 dit besluit aan hen mee te delen.

 

 

 

De motivatie was als volgt: “Ab en Yvonne zijn vanaf de start van de DVSCC zeer nauw betrokken bij de club. Ab was bestuurslid bij die start en later in 2012 is Yvonne hem min of meer opgevolgd. Ab en Yvonne verlenen gastvrijheid, niet alleen tijdens vrijwel alle bestuursvergaderingen maar ook voor alle DVSCC-jaarvergaderingen, waarbij showroom of werkplaats worden ontruimd en Yvonne samen met een paar vriendinnen een lunch regelt. Ab levert hand- en spandiensten tijdens evenementen bijvoorbeeld voor een technische keuring, maar ook als iemand een storing in zijn prewar niet kan oplossen. Yvonne heeft jarenlang het wedstrijdsecretariaat gedaan en heeft de clubwinkel gerund. Beiden hebben een zeer positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de DVSCC”

 

Beiden kregen een DVSCC-oorkonde overhandigd.

 

Yvonne kreeg aan award, waar een Hispona Suiza model voor was “opgeofferd”. Ab kreeg een viertal versnellingspookjes, voor iedere soort wijn één. En zoals we hen ook kennen waren ze beiden overdonderd en bijna sprakeloos, maar kwam er wel een “dank je wel” terug.

Het erelidmaatschap is slechts één keer eerder, in 2016, toegekend aan Philine Heikens.