Lidmaatschap

VOOR WIE?

Wie en welke sports cars komen in aanmerking?

Bij de beoordeling voor een nieuw lidmaatschap en/of deelname aan DVSCC-evenementen hanteert de DVSCC de onderstaande periode-indeling.

Edwardian cars; bouwjaar 1908 – 1919
Vintage cars; bouwjaar voor 1931
Post-Vintage cars & Volbloed sports cars; bouwjaar voor 1940

De DVSCC is een vereniging van eigenaren van vooroorlogse sports cars w.o. ook te verstaan sports tourers en race cars.

De finale toelating tot de vereniging en/of deelname aan evenementen is voorbehouden aan het bestuur of een daartoe aangestelde ‘technische commissie’.

Merk of waarde zijn niet van belang. Het gaat er om dat alle auto’s uit dezelfde periode stammen en een zelfde sportieve sfeer uitstralen waarbij herinneringen worden opgeroepen aan vooroorlogse events op circuits zoals Brooklands, Monza, Montlhéry of de Nürburgring en evenementen zoals bijvoorbeeld de Mille Miglia en Circuit des Ardennes. Een race- of rallylicentie is niet nodig.

NIEUW LIDMAATSCHAP

Elk lidmaatschap is persoonlijk en ermee verbonden:

betaling van de gehele jaarcontributie als de aanmelding voor 1 september plaatsvindt
betaling van 70% van de jaarcontributie als de aanmelding na 1 september plaatsvindt en
instemming met automatische incasso van de jaarcontributie door de DVSCC daartoe te machtigen door het ondertekenen en afgeven van het machtigingsformulier automatische incasso. De machtiging wordt eerst geactiveerd vanaf het 2de lidmaatschapsjaar.

Nieuwe leden worden opgenomen in een LedenRegister dat periodiek met de leden wordt gedeeld.

CONTRIBUTIE

De Algemene Vergadering besluit jaarlijks over de hoogte van de contributie.

Het AV besluit voor dit jaar:

standaard jaarcontributie bedraagt €60,- voor leden zonder ‘machtiging automatische incasso’
€10,- incassokorting voor leden met ‘machtiging automatische incasso’
€42,- contributie voor aanmelding na 1 september

Leden zonder automatische incassotoestemming worden geacht de jaarcontributie voor 31 maart te voldoen op bankrekening:

NL90 INGB 0004 3119 90 t.n.v. DVSCC met vermelding van naam en contributiejaar
BIC INGBNL2A voor leden met een buitenlands domicilie

De automatische incasso vindt plaats in het 1ste kwartaal van elk verenigingsjaar.

Aanmelden bij de DVSCC kan via het aanmeldformulier op de website.

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te gebeuren (artikel 6.2 der statuten). Een beëindiging dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar door het secretariaat ontvangen te zijn en gaat in per 1 januari van het volgende verenigingsjaar.