Aanmelden als lid

Ja, ik wil graag lid worden van de Dutch Vintage Sportscar Club voor de geldende jaarlijkse contributie (in 2018 en 2019 €50,- per kalenderjaar) en geef de vereniging tijdens de duur van mijn lidmaatschap toestemming mijn persoonsgegevens en voertuiggegevens te verwerken en te gebruiken overeenkomstig hetgeen daartoe is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Ja, ik aanvaard de jaarlijkse contributie te voldoen via een ‘automatische incasso’. Na ontvangst van de aanmelding verstuurt het secretariaat ter ondertekening een machtigingsformulier ‘automatische incasso’.

PERSOONSGEGEVENS

Aanhef*

AUTOGEGEVENS

Kenteken
JaNee

Soort auto

Ik ga accoord met een jaarlijkse incasso (formulier hiervoor volgt per e-mail)*

*Deze velden zijn verplicht

Het bestuur behoudt zicht het recht voor inschrijvingen niet te accepteren als de kandidaat en/of de auto niet voldoet aan de door DVSCC opgestelde richtlijnen zoals gepubliceerd op deze website en vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.