NIEUWSBRIEF NR 5           DUTCH VINTAGE SPORTS CAR CLUB              30 MEI 2020 

Huis Verwolde;  vanaf 1777 bewoond geweest door één adellijke familie: Van der Borch van Verwolde thans in beheer bij de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 

‘DE SALLANDSE HEUVELRUG RIT, 27 SEPTEMBER 2020’

Beste DVCC-vrienden en vriendinnen,

Niettegenstaande beperkingen opgelegd door het virus, hebben Herman ten Velde, Sabine en hun vriendengroep het initiatief genomen nog dit jaar een verantwoord pre-war evenement te organiseren voor DVSCC-leden. Het bestuur ondersteunt hun voornemen van harte.

Herman kan thuis een maximum van 20 auto’s / 50 personen ontvangen. Vooraleerst wordt gemikt op deze omvang om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen w.o. de 1,5 meter.

Moderne auto’s en trailers worden geparkeerd op een industrieterrein aan de overkant. Ongeveer 500 meter van Herman’s huis.

Er is een heel mooie rit uitgezet van ruim 90 km met als startpunt de Deventerweg 55 te Holten. De rit gaat over de Holterberg en de Sallandse Heuvelrug, gaat door een mooi stuk Gelderland en voert ons rondom het landgoed Verwolde in Laren bij Lochem. Met onze pre-wars volgen we de binnenwegen, kruisen af en toe een provinciale weg of nemen een brug over de A1.

Programma

  • Ontvangst bij Herman en Sabine op zondag 27 september 2020
  • vanaf 10.00 uur op locatie Deventerweg 55 te Holten,
  • met koffie en ‘keek’.
  • Vervolgens een ‘rit-klets’ met uitleg en vervolgens vertrek tussen 11:00 uur en 12:00 uur.

De terugkomst wordt voorzien tussen 14.00 uur — 15:00 uur en dan is er voor iedereen een lekker hapje en drankje!

Aanmelden & betalen

Op basis 20 auto’s en 40-50 personen zijn de kosten vastgesteld op €30,- per équipe.

Om Herman en zijn team te assisteren loopt de aanmelding en betaling via de club. Stuur je e-mail naar het secretariaat met de volgende gegevens:

  1. naam bestuurder en overige namen
  2. merk auto / type / bouwjaar
  3. foto voor publicatie op de DVSCC-website na ontvangst betaling.

 Betaal €30,- aan:

  1. NL90 INGB 0004 3119 90 n.v. DVSCC
  2. met vermelding van naam en ‘Sallandse Heuvelrug’

De clubrekening vermeldt per betaling een transactiedatum die bepalend zal zijn voor de inschrijvingsvolgorde. Mocht het animo de 20 auto’s overstijgen dan wordt later besloten of en hoe een verruiming van het aantal deelnemers verantwoord kan plaatsvinden.

Mede namens Herman en Sabine wensen we jullie allen een paar prachtige pinksterdagen dagen toe.

Met een hartelijke DVSCC-groet,

Jack van Gelderen
Henk Fortgens

VINTAGE MEETING NüRBURGRING  |   JANSEN CLASSIC CAR RESTORATIONS
SONTROP VERZEKERINGEN/ADVIES   |   CLASSIC DAYS SCHLOSS DYCK