Laden Evenementen
Beste DVSCC vrienden en vriendinnen, 
 
Na de fantastische viering van ons 3de Lustrum in Zandvoort heeft het bestuur mede door de stap voor stap krimpende pandemie een nieuwe datum kunnen bepalen voor de uitgestelde Algemene Vergadering. 
Zoals eerder vindt de AV ook dit jaar plaats in Zwanenburg en wel op zondag 31 oktober thuis bij Ab en Yvonne van Egmond.  
 
De AV-agenda en het dagprogramma zijn in voorbereiding. Hierover valt intussen al wel het volgende te melden:
  1. Het bestuur meende de vergadering haar kandidaat-voorzitter te kunnen voorstellen. Onvoorziene omstandigheden hebben partijen in goede harmonie doen besluiten de kandidatuur niet door te zetten. Tijdens de VRZ viering werd dit reeds publiekelijk gemaakt. Op de AV-agenda staat dus zeer nadrukkelijk de invulling van de voorzitter vacatureNog maar eens de vraag: wie zorgt voor continuïteit? na Ron’s 11-jarige voorzitterschap?     
  2. Voorafgaande aan de feitelijk vergadering is er het plan om zondagochtend een DVSCC Driving Test’ te houden. De organisatie van iets dergelijks vergt wel het nodige. Reden waarom wordt gerekend op: minimaal 15 pre-war equipes, enigszins acceptabele weersomstandigheden, een kleine financiële bijdrage en een 6-tal vrijwilligers/marchals. Geïnteresseerd in deelname of marchal achtig werk? Meldt dat dan alvast aan het secretariaat. 
  3. In het Schipholgebied kan DVSCC gebruik maken van de ruime terreinen van Rutges Cargo Europe; een sublieme ‘drive locatie’ met diverse uitdagingen w.o. de ‘runway up’. Aan het facilitaire is ook gedacht: ruime parkeergelegenheid (ook voor trailers), toiletvoorziening en koffie met iets erbij. Na afloop rijden we dan en-bloc naar Zwanenburg voor deelname aan de lunch en de Algemene Vergadering.
De uitnodiging voor de AV en de verdere detaillering van de  DVSCC Driving Test’ zit in de pen om medio september aan alle leden te worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,

 
Henk
Ga naar de bovenkant