Aanmelden als lid

Ja, ik wil graag lid worden van de Dutch Vintage Sportscar Club voor de geldende jaarlijkse contributie (in 2018 en 2019 €50,- per kalenderjaar) en geef de vereniging tijdens de duur van mijn lidmaatschap toestemming mijn persoonsgegevens en voertuiggegevens te verwerken en te gebruiken overeenkomstig hetgeen daartoe is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Nieuwe leden verplichten zich de jaarlijkse contributie te voldoen via een ‘automatische incasso’. Na aanmelding ontvangt u ter ondertekening een machtigingsformulier ‘automatische incasso’.

PERSOONSGEGEVENS

Aanhef*

AUTOGEGEVENS

Kenteken
JaNee

Soort auto

Ik ga accoord met een jaarlijkse incasso (formulier hiervoor volgt per post)*

*Deze velden zijn verplicht

Het bestuur behoudt zich het recht voor inschrijvingen niet te accepteren indien de kandidaat en/of de auto niet voldoet aan door de DVSCC opgestelde richtlijnen zoals gepubliceerd op de website en vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.