Contributie

CONTRIBUTIE

De Algemene Vergadering besluit jaarlijks over de hoogte van de contributie. Het AV besluit voor 2018 en 2019:

2018   

  • jaarcontributie €50,-
  • jaarcontributie op basis ‘machtiging automatische incasso’ €50,-
  • aanmelding nieuw lid na 1 september €35,-

2019

  • standaard jaarcontributie bedraagt €60,- voor leden zonder ‘machtiging automatische incasso’
  • incassokorting voor leden met ‘machtiging automatische incasso’. In 2019 bedraagt de korting €10,- 
  • aanmelding nieuw lid na 1 september €42,-

Leden zonder automatische incassotoestemming worden geacht de jaarcontributie voor 31 maart te voldoen op de rekening:

  • NL90 INGB 0004 3119 90 t.n.v. DVSCC met vermelding van naam en contributiejaar
  • BIC INGBNL2A voor leden met een buitenlands domicilie

De automatische incasso vindt plaats in het 1ste kwartaal van elk verenigingsjaar.