Lidmaatschap

Nieuw lidmaatschap
 Elk lidmaatschap is persoonlijk en ermee verbonden:

  • de betaling van de gehele jaarcontributie als de aanmelding voor 1 september plaatsvindt
  • de betaling van 70% van de jaarcontributie als de aanmelding na 1 september plaatsvindt en
  • instemming met automatische incasso van de jaarcontributie door het ondertekenen van het machtigingsformulier automatische incasso welke geactiveerd wordt vanaf eerstvolgende verenigingsjaar.

Ook lid worden van de DVSCC?
Dat kan. Klik hier voor een digitaal inschrijfaanvraagformulier dat ingevuld en ondertekend kan worden verstuurd naar het secretariaat van de DVSCC. Vervolgens ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging en een in te vullen en te ondertekenen ‘machtigingsformulier automatisch incasso’.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te gebeuren (artikel 6.2 der statuten). Een beëindiging dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar door het secretariaat ontvangen te zijn en gaat in per 1 januari van het volgende verenigingsjaar.