AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Ja, ik wil graag lid worden van de Dutch Vintage Sportscar Club voor € 50,- per jaar en geef de vereniging tijdens de duur van mijn lidmaatschap toestemming mijn persoonsgegevens en voertuiggegevens te verwerken en te gebruiken overeenkomstig hetgeen daartoe is opgenomen in het voorgenomen Huishoudelijk Reglement.

Nieuwe leden verplichten zich de jaarlijkse contributie te voldoen via ‘automatische incasso’. Na aanmelding ontvangt u ter ondertekening van het secretariaat een machtigingsformulier ‘automatische incasso’.

  Persoonsgegevens
Voornaam:
Achternaam:
Voorletters:
Adres: Nummer: Letter:
Postcode: Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer: Mobiel:
E-mail:
  Autogegevens
Merk:
Type:
Bouwjaar:
Cilinderinhoud:
Kenteken:  ja nee, namelijk:
Bijzonderheden:
Merk:
Type:
Bouwjaar:
Cilinderinhoud:
Kenteken:  ja nee, namelijk:
Bijzonderheden:

Het bestuur behoudt zich het recht voor inschrijvingen niet te accepteren indien de kandidaat en/of de auto niet voldoet aan door de DVSCC opgestelde richtlijnen zoals gepubliceerd op de website en vastgelegd in het voorgenomen Huishoudelijk Reglement.