Lidmaatschapsformulier

Ja, ik wil graag lid worden van de Dutch Vintage Sportscar Club voor € 50,- per jaar.

Nieuwe leden van de DVSCC zijn verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen via een automatische incasso, u ontvangt na aanmelding een incasso formulier van de secretaris.

  Persoonsgegevens
Voornaam:
Achternaam:
Voorletters:
Adres: Nummer: Letter:
Postcode: Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer: Mobiel:
E-mail:
  Autogegevens
Merk:
Type:
Bouwjaar:
Cilinderinhoud:
Kenteken:  ja nee, namelijk:
Bijzonderheden:
Merk:
Type:
Bouwjaar:
Cilinderinhoud:
Kenteken:  ja nee, namelijk:
Bijzonderheden:

Het bestuur behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren indien de ingeschreven auto niet voldoet
aan door de DVSCC opgestelde richtlijnen met betrekking tot de authenticiteit van het uiterlijk en de technische voorzieningen aan het voertuig.