Contributie

Tijdens de jaarvergadering is meegedeeld dat de contributie voor 2017 wederom is vastgesteld op € 50,-. Alle leden wordt verzocht om dit bedrag voor 18 maart 2017 te voldoen op de rekening van de DVSCC. Het IBAN van de DVSCC is NL90 INGB 0004 3119 90 t.n.v. DVSCC. Voor de leden die in het buitenland verblijven: de Bic is INGBNL2A. De penningmeester verzoekt u vriendelijk om bij de betaling ook uw naam te vermelden.

De automatische incasso zal in maart plaatsvinden.