Contributie 2018

De jaarcontributie voor het nieuwe verenigingsjaar 2018 van de Dutch Vintage Sports Car Club blijft ook in 2018 ongewijzigd en bedraagt €50,- per lid.

Op 7 januari ontvingen alle leden die (nog) geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven het verzoek de jaarcontributie te betalen:

  • t.n.v. de DVSCC
  • NL90 INGB 0004 3119 90
  • met vermelding van
    • contributie 2018
    • voor- en achternaam

 

Leden die vanuit het buitenland betalen gebruiken BIC-code INGBNL2A

Betaal s.v.p. zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 31 januari 2018. Ook de automatische incasso zal in januari worden afgerond.