Contributie 2018 & 2019

De Algemene Vergadering besluit jaarlijks over de hoogte van de contributie. Het AV besluit voor 2018 en 2019:

2018   

 • jaarcontributie €50,-
 • jaarcontributie op basis ‘machtiging automatische incasso’ €50,-
 • aanmelding nieuw lid na 1 september €35,-

2019

 • standaard jaarcontributie bedraagt €60,- voor
  • leden zonder ‘machtiging automatische incasso’
  • 1ste jaar contributie nieuwe leden
 • incassokorting voor leden met ‘machtiging automatische incasso’. In 2019 bedraagt de korting €10,-
 • aanmelding nieuw lid na 1 september €42,-

Leden zonder automatische incassotoestemming worden geacht de jaarcontributie voor 31 maart te voldoen op de rekening:

 • NL90 INGB 0004 3119 90 t.n.v. DVSCC met vermelding van naam en contributiejaar
 • BIC INGBNL2A voor leden met een buitenlands domicilie

De automatische incasso vindt plaats in het 1ste kwartaal van elk verenigingsjaar.

DIGITAAL AANVRAAGORMULIER ‘NIEUW LIDMAATSCHAP’