Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP Dutch Vintage Sports Car Club

De DVSCC is opgericht in 2005 met het doel de eigenaren van sportieve vooroorlogse automobielen de gelegenheid te bieden op een recreatieve manier te genieten  van hun sports cars. Inmiddels heeft de DVSCC een stevige positie verworven in de Nederlandse klassieker cultuur en is ze uitgegroeid tot een club met een grote verscheidenheid aan automerken en types. DVSCC is lid van de FEHAC. www.fehac.nl

 Ook eens met plezier op een circuit rijden of deelnemen aan een event?

We onderscheiden drie soorten evenementen. Sportieve ritten, rallies en demoraces op een circuit. De eerste twee vinden plaats op de openbare weg met alle daarmee samenhangende verkeersregels en voorschriften. Om de club en haar activiteiten niet in een verkeerd daglicht te plaatsen is het zaak dat we ons strikt aan alle geldende regels houden.

Dit geldt ook voor circuit evenementen, zij het dat op een circuit andere regels gelden dan op de openbare weg en dat bovendien elk circuit bovendien een aantal eigen regels heeft.

Het is zeer belangrijk op de hoogte te zijn van de geldende regels per evenement en per circuit. Op die manier worden vervelende verrassingen voorkomen en kunnen we onze prachtige hobby tot in lengte van dagen blijven beoefenen.

Vriendschappelijke sportiviteit moet kunnen

De DVSCC ambieert op de Nederlandse circuits en zo mogelijk ook buitenlandse de authentieke sfeer van historische autosport terug te brengen, in een klasse voor pre-war automobielen. Trefwoorden voor de DVSCC-sfeer zijn nostalgie, vriendschappelijke sportiviteit, lage kosten en vooral een ontspannen sfeer en veiligheid.

 De DVSCC-filosofie

Bij DVSCC-events moet het aankomen op echte -dus verantwoorde- stuurmans-kunst en op kennis van de rijeigenschappen van de auto.  De kern van de DVSCC-filosofie is daarom respect voor elkaar als persoon, elkaars prestaties en elkaars auto’s. De enige concurrent dat bent u zelf. Het gaat erom -net als bij golf- op een verantwoorde wijze uw eigen prestatie, zeg maar uw ‘handicap’, te verbeteren. En zelfs dat is natuurlijk niet verplicht.

Alle deelnemers en deelnemende auto’s moeten voldoen aan de veiligheidseisen die gelden ter plaatste van het evenement. Daarnaast draagt elk lid en elke deelnemer de verantwoordelijkheid  zijn pre-war sports- of racing car voertuig naar beste weten in een uitstekende en goed verzorgde staat te presenteren. Op alle circuit evenementen is het dragen van een goed sluitende overall en valhelm verplicht. Een geslaagd evenement is relaxed, schadevrij en veilig verlopen.

Welke sports cars komen in aanmerking?

 Bij de beoordeling voor lidmaatschap en/of deelname aan DVSCC-evenementen gaat de DVSCC uit van de onderstaande periode-indeling:

 • Edwardian cars; bouwjaar 1908 – 1919
 • Vintage cars; bouwjaar voor 1931
 • Post-Vintage & Volbloed sports cars; bouwjaar voor 1940

Zoals al gezegd is de DVSCC een vereniging van eigenaren van vooroorlogse sports cars. De finale toelating tot de vereniging en/of deelname aan evenementen is voorbehouden aan het bestuur of een daartoe aangestelde ‘technische commissie’.

Merk of waarde zijn niet van belang. Het gaat er om dat alle auto’s uit dezelfde periode stammen en dezelfde sportieve sfeer uitademen waarbij herinneringen worden opgeroepen aan vooroorlogse circuits en rallies, zoals Brooklands, Monza, Montlhéry, de Nürnburgring en evenementen zoals de Mille Miglia en de Rally van Monte Carlo. Een race- of rallylicentie is geen vereiste.

 Nieuw lidmaatschap

 Elk lidmaatschap is persoonlijk en ermee verbonden:

 • de betaling van de gehele jaarcontributie als de aanmelding voor 1 september plaatsvindt
 • de betaling van 70% van de jaarcontributie als de aanmelding na 1 september  plaatsvindt en
 • instemming met automatische incasso van de jaarcontributie door het ondertekenen van het machtigingsformulier automatische incasso welke geactiveerd wordt vanaf het 2de lidmaatschapsjaar.

Ledenregister

Het secretariaat beheert een LedenRegister dat periodiek met de leden wordt gedeeld.

 Ook lid worden van de DVSCC?

Dat kan. Klik hier voor een digitaal inschrijfaanvraagformulier dat ingevuld en ondertekend kan worden verstuurd naar het secretariaat van de DVSCC. Vervolgens ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging en een in te vullen en te ondertekenen ‘machtigingsformulier automatisch incasso’.

 Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te gebeuren (artikel 6.2 der statuten). Een beëindiging dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar door het secretariaat ontvangen te zijn en gaat in per 1 januari van het volgende verenigingsjaar.

 CONTRIBUTIE

De Algemene Vergadering besluit jaarlijks over de hoogte van de contributie. Het AV besluit voor 2018 en 2019:

2018   

 • jaarcontributie €50,-
 • jaarcontributie op basis ‘machtiging automatische incasso’ €50,-
 • aanmelding nieuw lid na 1 september €35,-

2019

 • standaard jaarcontributie bedraagt €60,- voor
  • leden zonder ‘machtiging automatische incasso’
  • 1ste jaar contributie nieuwe leden
  • incassokorting voor leden met ‘machtiging automatische incasso’. In 2019 bedraagt de korting €10,-
  • aanmelding nieuw lid na 1 september €42,-

Leden zonder automatische incassotoestemming worden geacht de jaarcontributie voor 31 maart te voldoen op de rekening:

 • NL90 INGB 0004 3119 90 t.n.v. DVSCC met vermelding van naam en contributiejaar
 • BIC INGBNL2A voor leden met een buitenlands domicilie

De automatische incasso vindt plaats in het 1ste kwartaal van elk verenigingsjaar.

Zie DIGITAAL AANVRAAGORMULIER ‘Nieuw Lidmaatschap’