Alles over Apeldoorn & Zandvoort & Meer !

Eerder deze week ontvingen jullie al een enthousiaste oproep van Ron voor de twee parels van de DVSCC kalender: de Pre-War Sprint op Paleis Het Loo in Apeldoorn en slechts een week later de befaamde Vintage Revival op Circuit Zandvoort. De inschrijving is nu officieel open.

  1. direct naar het formulier voor de Classic Sprint Paleis Het Loo, 30 juni en 1 juli

http://www.dvscc.nl/aanmeldformulier-classic-sprint-2018/

 

  1. direct naar het formulier voor Classic Revival Zandvoort, 7 & 8 juli

http://www.dvscc.nl/aanmeldformulier-zandvoort-revival-2018/

onderstaand een toelichting op beide evenementen en de kosten

 

INSCHRIJVING PRE-WAR SPRINT APELDOORN; 30 juni & 1 juli

 Dit jaar een 3-daags evenement dat loopt van vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli. De sprint zelf is alleen op zaterdag en zondag. Maar de vrijdag kan benut worden om alvast auto’s af te leveren en ’s avonds wordt een grote Concours BBQ gehouden waar je je eventueel voor kunt opgeven.

 Ook dit jaar heeft de DVSCC  de fameuze sprint op de Koningslaan weer geadopteerd. Weggepraat door Bert van den Dool wordt er in het weekend 2x per dag op de koninklijke kasseien gesprint. De deelnamekosten per dag bedragen €65,- p.p. Daarin is inbegrepen de Sprint, vrij entree in Club d’Élégance met de hele dag catering. Dus inclusief lunch en drinks.

Twee dagen deelnemen maakt dat de kosten per dag wat lager worden.

Optie A , zaterdag   €65,- p.p.

Optie B , zondag     €65,- p.p.

Optie C zaterdag EN zondag, €105,- p.p.

Optie D BBQ op vrijdagavond €60,- p.p. en

Optie E Fruits de Mer banquet op zaterdagavond €90,- p.p.

Maximaal 30 auto’s kunnen per dag deelnemen. Bij meer inschrijvingen behoudt het bestuur zich het recht voor een evenwichtige selectie van deelnemende auto’s te maken.

DVSCC leden die het event alleen willen bezoeken met hun pre-war sports car zijn natuurlijk van harte welkom. Ook voor hen, de niet-sprintdeelnemers, gelden dezelfde prijzen en toegangsvoorwaarden. We voorzien evenals vorig jaar weer een ‘DVSCC-ingang’ direct achter De Naald.

Gerard van Zadelhoff heeft de rol van ‘Event Captain’ tijdens de Pre-War Sprint.

INSCHRIJVING VINTAGE REVIVAL ZANDVOORT; 7 & 8 juli

 We hebben Ron van ’t Schip bereid gevonden om op Zandvoort op te treden als Event Captain.

In de Tarzanbocht heeft de circuitorganisatie een nieuw paviljoen opgezet waarvan alle DVSCC-deelnemers en hun bezoekers gebruik kunnen maken. Onze auto’s – dit jaar in de openlucht – staan opgesteld tussen strobalen aan weerszijden van de nieuwe Paddock Club.

Op zaterdag wordt 3×15 minuten gereden en op zondag 2×20 minuten in de vorm van een ‘regularity’. Elke auto dient voorzien te worden van een transponder die tegen een borg van €50,- bij de inschrijving wordt verkregen.

Optie A De deelname kosten bedragen €185,- voor 1 auto inclusief coureur  en bijrijder

Optie B De optionele dagcatering kost €60,- per persoon per dag.

Op zaterdagvond staat een Parade door Zandvoort op het programma alsmede een BBQ – entre nous – op het circuit. Hierover later meer

NIEUW: 1 SEPTEMBER PREWAR PLAZA op Oldtimer Festival Huizen

Huizen, het voormalige vissersdorp aan de Suydersee heeft tegenwoordig een prachtig nautische kwartier nabij de historische kalkovens aan de haven. De organisatie van het OldtimerfestivaL Huizen nodigt leden van de DVSCC van harte uit om deel te nemen aan een prachtig Vintage Lifestyle Event met als overriding thema : VINTAGE PRE-WAR. Onze pre-war sports cars zullen in het hart van het event geparkeerd en gepresenteerd staan.

Wij betalen geen deelnamekosten en worden ontvangen met koffie en cake, gratis lunchpakket en drinks. Liefhebbers kunnen ook deelnemen aan een toerrit van pakweg 50 km door de omgeving. Er is voldoende ruimte voor auto’s met trailers. Inschrijven kan via de website:

https://www.oldtimershuizen.nl/index.php/festival-2018/inschrijving-2018

Contributie 2016


Aan het begin van het verenigingsjaar wordt u gevraagd om uw contributie ad € 50,- te voldoen. Een aantal leden heeft dit echter nog niet gedaan. Bent u daar één van? Dan graag nog even het bedrag overmaken op rekening van de DVSCC.

Het rekeningnummer is NL90INGB0004311990 t.n.v. DVSCC. Vriendelijk verzoek: wilt u bij uw betaling ook uw naam vermelden? Dat is niet altijd uit het afschrift op te maken.

Heeft u een machtiging afgegeven aan de DVSCC? Dan wordt de contributie over enkele weken afgeschreven. Door de wisseling van penningmeester duurt het dit jaar iets langer dan normaal.

Weet u niet zeker of u een machtiging heeft afgegeven? Dan vraag ik u het bedrag over te maken. In elk geval wordt vóór de automatische inning nagegaan of u reeds heeft betaald.

Voor de deelnemers aan de Vintage Revival: Het inschrijfgeld bedraagt € 245,- als u vóór 1 september betaalt. Meteen even doen? Na 1 september is het inschrijfgeld € 295,-

Met vriendelijke groet,
Tjerk Stapel
Penningmeester DVSCC

Philine Heikens erelid DVSCC

Tijdens een drukbezochte jaarvergadering is Philine Heikens, één van de oprichtsters van de Dutch Vintage Sports Car Club postuum benoemd tot erelid. Philine is daarmee het eerste erelid in het tienjarig bestaan van de DVSCC.

Philine stond niet alleen aan de wieg van de DVSCC, maar was in die eerste jaren ook de spil waar alles om draaide. Philine nam met enthousiasme en veel inzet het secretariaat waar en wist met haar probleem oplossend vermogen in die eerste jaren de DVSCC op de kaart te zetten. Helaas is Philine door een noodlottig zeer ernstig ongeval medio 2011 overleden.

Na een toelichting door Ron van’t Schip in zijn rol als voorzitter van de Dutch Vintage Sports Car Club op de rol die Philine voor de DVSCC heeft gespeeld namen de aanwezigen één minuut stilte in acht, waarna het erelidmaatschap met een overweldigend applaus werd bekrachtigd. Daarna werd aan Sabien Heikens, de dochter van Philine en Thomas, een handgemaakt model van haar MG overhandigd waarmee het erelidmaatschap een blijvende herinnering is gegeven.

Nieuw logo

Tijdens de ledenvergadering op 21 februari wordt het nieuwe logo van de DVSCC gepubliceerd. Omdat we beseffen dat niet alle leden in staat zijn om de vergadering bij te wonen, verschijnt op deze site op zondag om 15.00 uur een artikel waarin het nieuwe logo wordt gepresenteerd!

Ledenvergadering 2016

logo_DVSCC_RGB
Op 21 februari 2016 is de jaarlijkse ledenvergadering bij Ab en Yvonne in Zwanenburg. Alle informatie over deze vergadering vindt u in de eerste ledenbrief die u in 2016 is toegezonden. In verband met de catering is het wenselijk als we op voorhand een idee hebben van het aantal personen dat naar de vergadering en de nieuwjaarsborrel komt. Als u nog niet op het enquêteformulier voor het nieuwe logo heeft aangegeven met hoeveel personen u denkt te komen dan verzoeken wij u vriendelijk om in een mail aan de secretaris (secretariaat @ dvscc.nl, zonder spaties) te melden of en met hoeveel mensen u denkt te komen.

Wij zien u graag op 21 februari vanaf 13.00 uur bij Ab en Yvonne in Zwanenburg. De vergadering begint om 14.00 uur.

Foto’s gezocht!

In 2015 bestaat de DVSCC 15 jaar. Wij hebben echter geconstateerd dat de vereniging niet beschikt over een uitgebreid fotoarchief van vooral de eerste jaren van de vereniging. Dit archief willen wij graag opbouwen maar daarvoor hebben we wel uw hulp nodig. Als u beschikt over foto’s van DVSCC-activiteiten of samenkomsten uit de periode tot en met 2013 dan ontvangen wij daar graag een (digitale) kopie van. Uw foto’s kunt u, liefst voorzien van een korte uitleg, zenden naar webbeheerder @ dvsccc.nl (vanwege mogelijke spam spaties verwijderen). Mocht u een groot aantal foto’s willen versturen dan adviseren wij u gebruik te maken van www.wetransfer.com.

Door hier te klikken vindt u een fotopagina met de foto’s van onze meer recente activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De jaarlijkse DVSCC Nieuwjaarsbijeenkomst én jaarvergadering vinden dit jaar plaats op februari van tot . Traditiegetrouw is de bijeenkomst bij Ab en Yvonne in Zwanenburg. U bent vanaf 13.00 uur van harte welkom, de vergadering begint om 14.00 uur.

Net als voorgaande jaren nodigen wij u om met uw prewar de tocht naar Zwanenburg te ondernemen.

Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers verzoeken wij u vriendelijk om een mail te zenden naar het secretariaat van de DVSSC, secretariaat @ dvscc.nl, met daarin vermeld met hoeveel personen u komt.

Vooraankondiging: nieuwjaarsborrel

Het huidige jaar duurt nog ruim twee maanden en de laatste activiteiten moeten nog plaats vinden, maar toch al een vooraankondiging. Op 22 februari 2015 vindt de traditionele nieuwjaarsborrel van de DVSCC plaats. En zoals elk jaar is op deze dag de ledenvergadering. Omdat tradities mooi zijn en gehandhaafd moeten worden, vindt de nieuwjaarsborrel ook dit jaar weer plaats bij Ab en Yvonne in Zwanenburg.

Tenslotte de oproep om net als voorgaande jaren in grote getalen uw prewar uit zijn of haar winterslaap te wekken om samen de reis naar Zwanenburg te ondernemen.

Reglement Regelmatigheidscompetitie

goedkope toegangskaarten Dtm
De Vintage Revival komt dichterbij! Zoals u wellicht heeft gelezen is een competitief element aan het evenement toegevoegd: een regelmatigheidscompetitie. Het draait dus niet om snelheid maar om regelmatigheid. Voor deze competitie hebben we een reglement opgesteld. Dit reglement kunt u lezen door hier te klikken. In het kort komt het er op aan dat u in de eerste volle ronde die u rijdt (de referentieronde) een tijd neerzet die u vervolgens zo dicht mogelijk moet benaderen.

Wij wensen iedereen veel succes en plezier!